podkladový náter weber 703 - fluat

Weber

NEUTRALIZÁCIA PODKLADU

Tekutý roztok na zjednotenie a neutralizáciu nerovnomerne nasiakavých a čerstvých omietkových povrchov. Používa sa pred aplikáciou náteru weberton silikátový

 • Na priame použitite
 • Znižuje riziko tvorenia farebných škvŕn
 • Zvyšuje prídržnosť

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Penetračný náter je určený najmä na zjednotenie a neutralizáciu nerovnomerne nasiakavých a čerstvých omietkových povrchov
 • Minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary a znižuje riziko tvorenia farebných škvŕn.
 • Na úpravu podkladu pred aplikáciou náteru weberton silikátový

Vlastnosti a výhody produktu

 • Minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary
 • Zvyšuje priľnavosť následného náteru
 • Znižuje riziko tvorenia farebných škvŕn
 • Neutralizuje podklad
 • Zjednocuje nasiakavosť podkladu
 • Pripravený na priame použitie

Dôležité

 • Teplota samotného náteru, podkladu a okolitého vzduchu pri aplikácii nesmie klesnúť pod +5 °C a zároveň nesmie klesnúť teplota okolitého vzduchu pod +5 °C počas nasledujúcich minimálne 24 hodín.
 • Počas aplikácie náteru je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, dažďu či prievanu.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Farba: bezfarebný
Hustota: 1200 +/- 100
PH: 11,0 +/- 1,0
Balenie: 20 a 5 kg
Paletové množstvo 320 resp. 450 kg
Spotreba:  0,2 kg/m2
Cenníková cena bez DPH: 4,641 € /kg *  

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weber 703 fluat ?

Pred začatím prác je potrebné všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú natierať dôkladne pozakrývať (chrániť pred znečistením). Náter sa nanáša v jednej vrstve, neriedený, maliarskym štetcom alebo fasádnym valčekom. Teplota samotného náteru, podkladu a okolitého vzduchu pri aplikácii nesmie klesnúť pod +5°C a zároveň nesmie klesnúť teplota okolitého vzduchu pod +5°C počas nasledujúcich minimálne 24 hodín. Počas aplikácie náteru je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, dažďu či prievanu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.