Potery značky weber majú široké použitie ako mnohostranne použiteľný betón, použiteľný výhradne v interiéri alebo v exteriéri. Rozdeľujeme ich na dve základné skupiny, a to potery na báze cementu a potery na báze anhydritu.

Cementové potery ďalej delíme na štandardné, rýchlotuhnúce a spádové. V prípade rýchlotuhnúcich poterov je doba pochôdznosti poteru rapídne urýchlená. Výhoda spádových cementových poterov spočíva v možnosti zhotovenia naklonenej roviny za účelom dosiahnutia kvalitného odvodu vody z povrchu podlahy.

Epoxidové a polyuretánové nátery a stierky slúžia na opravu a úpravu namáhaných priestorov (garáže, dielne, sklady) a epoxidových podláh.

Na zhotovenie finálnych úprav vieme ponúknuť našim zákazníkom náterové hmota a stierky na epoxidovej báze a polyuretánovej báze.

Sanácia vhlkého muriva

[duplicate] Sanačné systémy na vlhké murivo

Vzhľadom na veľké množstvo historických budov prípadne nedostatok kvalitných stavebných materiálov v minulosti, sa často stretávame s budovami ktoré majú problémy v oblasti základových konštrukcii. Často sa jedná o poruchy spôsobené vlhkosťou v murive. Zavlhnuté murivo môže s odstupom času spôsobiť statické problémy stavby, prípadný vznik plesní v interiéroch budov môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy užívateľom týchto stavieb. V závislosti od charakteru poruchy a samotného druhu konštrukčného materiálu je možné definovať správne sanačné materiály na zabránenie prestupu vlhkosti v murive. 

Betónová konštrukcia

[duplicate] Sanačné systémy na betónové konštrukcie

Betón patrí medzi najpoužívanejšie a najrozšírenejšie stavebné materiály. Svoje uplatnenie nájde pri výstavbe budov alebo technických stavieb. Betón sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a trvácnosťou. Napriek tomuto faktu sa v praxi stretávame s nutnosťou potreby obnovy, sanácie betónových konštrukcii z dôvodu nedostatočnej technickej funkčnosti. Nezriedka sa jedná o sanovanie betónových konštrukcii ktoré tvoria nosné časti stavebných diel. Z tohto dôvodu je obzvlášť potrebné navrhnúť správne sanačné materiály a dodržať odporúčaný postup sanácie betónových konštrukcií.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.