Ako renovovať kontaktný zatepľovací systém?

Renovujte kontaktný zatepľvoací systém sanačným systémom RETEC!

Najčastejšie problémy a chyby, ktorým môžete čeliť

Ako renovovať zateplenie budov a bytového domu

Zateplenie domu, či už je to rodinný, alebo bytový dom je potrebné pravidelne sledovať. Približne po 5-8 rokoch je veľmi pravdepodobné, že bude potrebné obnoviť povrchový náter, pretože vonkajšie klimatické vplyvy pôsobenia slnka, vody, mrazu a vetra ju veľmi ničia. Novšie fasády so silikónovou a silikátovou omietkou bude potrebné obnoviť približne po 8-10 rokoch. Vhodný čas na obnovu je už keď sa vyskytnú prvé trhliny, či oddeľujú jednotlivé vrstvy.

Cez neopravené trhliny v zatepľovacom systéme preniká voda do tepelnej izolácie a tá prestane plniť svoju tepelepnoizolačnú funkciu. Ako na renováciu zateplenia?

Renovácia zateplenia budov, bytového domu s dodatočnou izoláciou

Obnova ETICS rodinneho bytoveho domu s dodatocnou izolaciou

Rez zateplením domu:

 1. poškodené zateplenie bytového, rodinného domu
 2. žliabky v existujúcom poškodenom zatepľovacom systéme (šírka cca 8 mm, hĺbka cca 3 mm do starého izolačného materiálu)
 3. Retec® 740 na celoplošné nalepenie dodatočných izolačných platní
 4. polystyrénové fasádne platne (EPS-F) 040, alternatívne fasádne dosky na báze minerálneho vlákna (MW-PT)
 5. skrutkové hmoždinky na pripevnenie izolačných platní (6 ks/m2)
 6. Retec® 740 na armovanie a uloženie sieťky zo sklenných vlákien (hrúbka vrstvy 5 mm)
 7. sieťka zo sklenných vlákien
 8. konečná vrstva - silikónová omietka weber.pas exclusive, alternatívne iné tenkovrstvé omietky

Renovácia zateplenia budov, bytového domu bez dodatočnej izolácie

Renovacia, obnova ETICS rodinneho, bytoveho doma bez dodatocnej izolacie

Rez zateplením domu

 1. poškodené zateplenie rodinného, bytového domu
 2. žliabky v existujúcom poškodenom zatepľovacom systéme (šírka cca 8 mm, hĺbka cca 3 mm do starého izolačného materiálu)
 3. Retec® 740 systém na armovanie a uloženie sieťky zo sklenných vlákien (hrúbka vrstvy 5 mm) 
 4. sieťka zo sklenných vlákien
 5. skrutkové hmoždinky na izolačné platne (4 ks/m2)
 6. konečná vrstva - silikónová omietka weber.pas exclusive, alternatívne iné tenkovrstvé omietky

Renovácia zateplenia domu krok za krokom

Súvislá a neporušená vrstva zateplenia je podstatná pre splnenie funkcie, kvôli ktorému zateľovanie realizujeme, tu sú len niektoré benefity pre zatepľovanie:

 • predĺženie životnosti budovy (vyriešenie problému zatekania cez škáry medzi panelmi),
 • tepelná ochrana / zateplenie domu,
 • akustická ochrana,
 • statická bezpečnosť,
 • zníženie energetickej náročnosti zateplenej budovy (úspory na nákladoch na vykurovanie),
 • zvýšená hygiena a zdravie,
 • krajšia fasáda- zvyšuje sa atraktivita a hodnota budov a bytových domov

1. Povrch fasády očistiť vysokotlakou vodou

Umytie fasady pred obnovenim poruseneho zateplenia rodinneho, bytoveho domu

Pôvodná omietka zateplenia domu sa musí najskôr očistiť vodou a nechať vyschnúť.

2. Odstránenie nesúdržných vrstiev zo zateplenia

Odstranenie nesudrznych vrstiev z povrchu zateplenia

Po celej fasádnej ploche starého zatepľovacieho systému vyrezať rezným kotúčom vodorovne a zvisle drážky šírky cca 8 mm, do hĺbky cca 3 mm do tepelnej izolácie. Vzdialenosť jednotlivých drážok je od 150 do 300 mm. Používať ochranné okuliare! Zistené voľné a degradované miesta v zateplení, odstrániť a nahradiť.

3. Zatmelenie vzniknutých medzier vo fasáde

Na drážkovanú očistenú plochu ručne alebo strojne naniesť celoplošne 6 – 8 mm hrubú vrstvu tmelu Retec® 740. Tmel upraviť zubovým hladidlom 10 x 10 mm.

4. Vloženie výstužnej mriežky do tmelu

Vlozenie vystuznej mriezky do tmelu pri oprave zateplovacieho systemu

Do ešte mäkkého tmelu uložiť výstužnú mriežku R178, zachovávať presahy sieťoviny 100 mm. Sieťovina má byť uložená v 1/3 hrúbky od povrchu. V rohoch okien vkladať diagonálne výstuhy 20 x 40 cm.

5. Vloženie rozperných kotiev pri renovácii zateplenia domu

Vlozenie rozpernych kotiev do tmelu pri renovacie zateplovacieho systemu rodinneho, bytoveho domu

Do ešte nezatuhnutého tmelu osadiť skrutkovacie rozperné kotvy (hmoždinky), 4 ks na meter štvorcový, ktoré prechádzajú cez mriežku a pôvodný zatepľovací systém až do podkladu.

6. Správne osadenie rozperných kotiev

Osadenie rozpernej kotvy do mriezky pri rekonstrukcii zateplenia

Rozperná kotva (hmoždinka) s vrutom musí byť osadená tak, aby výstužná mriežka bola jemne zatlačená.

7. Zatmelenie rozperných kotiev

Tmelenie rozpernych kotiev pri rekonstrukcii zateplovacieho systemu

Ihneď po osadení rozperných kotiev (hmoždiniek) je treba taniere hmoždiniek zatrieť tmelom Retec® 740.

8. Ukončenie renovácie zateplenia

Ukoncenie rekonstrukcie zateplovacieho systemu

Po úplnom vyschnutí výstužnej vrstvy sa obnovené zateplenie domu natrie podkladným náterom weber 700. Po jeho zaschnutí, najmenej po 24 hodinách, sa nanesie tenkovrstvá vonkajšia omietka, ktorá sa ihneď zapracuje.

9.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.