weber_TD323_image_house.JPG

Systémy

Úlohou systémových stavebných riešení je priniesť certifikovanú skladbu zloženú z viacerých materiálov. Tie potom tvoria profesionálnu a funkčnú zostavu resp. skladbu s deklarovanými parametrami zabezpečujúcimi dlhodobú a správnu funkčnosť systému.

Pri akýchkoľvek pochybnostiach si prečítajte podrobné informácie o použití v Technických listoch, Certifikátoch, Vyhláseniach o parametroch a ďalších technických informáciách, ktoré nájdete v našom Centre pre sťahovanie.

Naše produktové portfólio

west__3_.jpg

Zatepľovacie systémy

Kontaktný zatepľovací systém (KZS alebo ETICS ) je stavebný výrobok dodávaný ako ucelená zostava zložiek, skladajúcich sa z lepiacej hmoty, tepelného izolantu, kotviacich prvkov a základnej vrstvy konečnej povrchovej úpravy. 

ballkonový systém

Balkónové systémy

Balkónové konštrukcie je potrebné kvôli poveternostným vplyvom dôkladne ochrániť použitím kvalitných materiálov v kombinácii so správnym technickým návrhom a riešením. Takéto riešenia predstavujú napríklad aj certifikované balkónové systémy od firmy WEBER.

bratislava

Sanačné systémy

Prostriedky na sanácie stavieb patria medzi špeciálne materiály vďaka ktorým sa dosiahne požadovaný zdravý stav stavby pri neštandardných zásahoch do stavebných konštrukcií, napríklad z dôvodu vzniku havarijnej situácie, poruchy stavby alebo živelnej pohromy.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.