Štukové a jadrové omietky

Jadrové omietky sú určené na hrubé vyrovnávanie podkladu tvoreného z muriva. Ich základnou úlohou je vytvorenie rovného povrchu a vyrovnanie prípadných plošných nerovností na vymurovaných stenách. Podľa jednotlivého typu jadrovej omietky môžu obsahovať plnivo, tj. štrk, frakcie 1 mm, 2 mm, 4 mm. Aj z tohto dôvodu sú určené na nanášanie vo väčších vrstvách od 10 mm priamo na murivo. Čerstvo nanesená jadrová omietka sa vyrovná zarovnávacou latou. Vo všeobecnosti platí odporúčaný čas vyzrievania 1 deň/ 1 mm hrúbky nanesenej jadrovej omietky. Na vyzreté jadrové omietky sa nanášajú štukové omietky a stierky v tenkej vrstve od 2 mm do max 5 mm vyznačujúce sa mierne drsným povrchom v závislosti od konkrétneho typu omietky a od spracovania. Trvanie doby vyzrievania platí rovnako aj pre štukové omietky a stierky v trvaní 1 deň/ 1 mm hrúbky naneseného materiálu. Vyzreté štukové omietky tvoria podklad pod interiérové farby.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.