Šľachtené omietky

Šľachtená minerálna omietka slúži na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi (slnečné žiarenie, dážď, vietor), na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo pri rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách na jadrovej omietke alebo na vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS).

Pri použití minerálnej omietky ako finálnej povrchovej vrstvy vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému, najmä na oslnené plochy, je povolené používať odtiene  šľachtených omietok so súčiniteľom HBW minimálne 30. Pred aplikáciu nezabudnite všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú omietať, dôkladne pozakrývať. Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +8°C.

Šľachtené omietky sú vhodné na použitie do interiéru aj exteriéru.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.