Omietky 

Omietky sú povrchové úpravy fasád a existuje niekoľko druhov týchto produktov. Každý typ má niekoľko špecifikácií a ich výber sa odzrkadlí nielen ako vizuál daného objektu, ale aj ako architektonický vzhľad danej oblasti. Na fasádne omietky sa kladú i zvýšené požiadavky na ich technické parametre a vlastnosti, nakoľko každá stavba je jedinečná a zaslúži si individuálny prístup vo vzťahu k riešeniu jej povrchovej úpravy.

Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať. Zvlášť pri renováciách dbajte, aby bol podklad zbavený všetkých oddeliteľných častíc, napríklad zvyškov starých náterov, odlupujúcich sa častí omietok a podobne. Opravy a obnovované fasádne plochy sa musia v štruktúre a tvrdosti zhodovať s pôvodnou omietkou, pred nanesením penetračného náteru musia byť opravované miesta dokonale vyschnuté.

Pri akýchkoľvek pochybnostiach si prečítajte podrobné informácie o použití v Technických listoch, Certifikátoch, Vyhláseniach o parametroch a ďalších technických informáciách, ktoré nájdete v našom Centre pre sťahovanie.

55 výsledkov vášho vyhľadávania "Referenčné stavby - Omietky"

Omietky

Referencie

Fasádne omietky

Silikátové

Akrylátové

Flexibilné lepiace malty

Lepiace malty a lepidlá

Tenkovrstvové omietky exteriérové

Zatepľovacie systémy

Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.