Omietky 

Omietky sú povrchové úpravy fasád a existuje niekoľko druhov týchto produktov. Každý typ má niekoľko špecifikácií a ich výber sa odzrkadlí nielen ako vizuál daného objektu, ale aj ako architektonický vzhľad danej oblasti. Na fasádne omietky sa kladú i zvýšené požiadavky na ich technické parametre a vlastnosti, nakoľko každá stavba je jedinečná a zaslúži si individuálny prístup vo vzťahu k riešeniu jej povrchovej úpravy.

Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať. Zvlášť pri renováciách dbajte, aby bol podklad zbavený všetkých oddeliteľných častíc, napríklad zvyškov starých náterov, odlupujúcich sa častí omietok a podobne. Opravy a obnovované fasádne plochy sa musia v štruktúre a tvrdosti zhodovať s pôvodnou omietkou, pred nanesením penetračného náteru musia byť opravované miesta dokonale vyschnuté.

Pri akýchkoľvek pochybnostiach si prečítajte podrobné informácie o použití v Technických listoch, Certifikátoch, Vyhláseniach o parametroch a ďalších technických informáciách, ktoré nájdete v našom Centre pre sťahovanie.

10 výsledkov vášho vyhľadávania "Články - Omietky"

Omietky

Inovatívne fasádne omietky

Revolučné a inovatívne riešenia pre tenkovrstvové omietky od firmy Weber

Interiérové farby

Vnútorné nátery

Silikónové omietky

Vyberte si z našej ponuky časom overených silikónových omietok.

Podlahové systémy

Penetračné nátery

Penetračné nátery na zvýšenie priľnavosti

Fasádne nátery

Antigraffiti program

Antigraffiti program

Fasádne nátery

Jednoducho spracovateľné fasádne nátery s výbornými krycími schopnosťami

Odstraňovanie mikroorganizmov

Odstraňovanie mikroorganizmov

Štruktúrované nátery

Štruktúrované nátery

Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery

Dekoratívne a dizajnové omietky

Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery

Štukové a jadrové omietky

Murovacie malty

murovacie malty, štukové a jadrové omietky pre každú stavbu

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.