Omietky 

Omietky sú povrchové úpravy fasád a existuje niekoľko druhov týchto produktov. Každý typ má niekoľko špecifikácií a ich výber sa odzrkadlí nielen ako vizuál daného objektu, ale aj ako architektonický vzhľad danej oblasti. Na fasádne omietky sa kladú i zvýšené požiadavky na ich technické parametre a vlastnosti, nakoľko každá stavba je jedinečná a zaslúži si individuálny prístup vo vzťahu k riešeniu jej povrchovej úpravy.

Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať. Zvlášť pri renováciách dbajte, aby bol podklad zbavený všetkých oddeliteľných častíc, napríklad zvyškov starých náterov, odlupujúcich sa častí omietok a podobne. Opravy a obnovované fasádne plochy sa musia v štruktúre a tvrdosti zhodovať s pôvodnou omietkou, pred nanesením penetračného náteru musia byť opravované miesta dokonale vyschnuté.

Pri akýchkoľvek pochybnostiach si prečítajte podrobné informácie o použití v Technických listoch, Certifikátoch, Vyhláseniach o parametroch a ďalších technických informáciách, ktoré nájdete v našom Centre pre sťahovanie.

10 výsledkov vášho vyhľadávania "Články - Omietky"

Fasádne omietky

Silikónové fasádne omietky

Vyberte si z našej ponuky časom overených silikónových omietok.

Inovatívne fasádne omietky

Revolučné a inovatívne riešenia pre tenkovrstvové omietky od firmy Weber

Inovatívne omietky

Inovatívne fasádne omietky

Revolučné a inovatívne riešenia pre tenkovrstvové omietky od firmy Weber

Silikónové

Silikónové fasádne omietky

Vyberte si z našej ponuky časom overených silikónových omietok.

Dekoratívne a dizajnové omietky

Dekoratívne a dizajnové omietky

Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery

Zatepľovacie systémy

Fasádne nátery

Jednoducho spracovateľné fasádne nátery s výbornými krycími schopnosťami

Príslušenstvo

Antigraffiti program

Antigraffiti program

Odstraňovanie mikroorganizmov

Odstraňovanie mikroorganizmov

Fasádne nátery

Štruktúrované nátery

Štruktúrované nátery

Antigraffiti program

Antigraffiti program

Fasádne nátery

Jednoducho spracovateľné fasádne nátery s výbornými krycími schopnosťami

Odstraňovanie mikroorganizmov

Odstraňovanie mikroorganizmov

Interiérové farby

Interiérové farby

Vnútorné nátery

Penetračné nátery

Penetračné nátery

Penetračné nátery na zvýšenie priľnavosti

Antigraffiti program

Antigraffiti program

Fasádne nátery

Jednoducho spracovateľné fasádne nátery s výbornými krycími schopnosťami

Odstraňovanie mikroorganizmov

Odstraňovanie mikroorganizmov

Čistenie fasády

Antigraffiti program

Antigraffiti program

Fasádne nátery

Jednoducho spracovateľné fasádne nátery s výbornými krycími schopnosťami

Odstraňovanie mikroorganizmov

Odstraňovanie mikroorganizmov

Antigraffiti

Antigraffiti program

Antigraffiti program

Odstraňovanie mikroorganizmov

Odstraňovanie mikroorganizmov

Hydroizolačné systémy

Penetračné nátery

Penetračné nátery na zvýšenie priľnavosti

Hydroizolácia kúpeľní, balkónov, terás a striech

Penetračné nátery

Penetračné nátery na zvýšenie priľnavosti

Omietky

Silikónové fasádne omietky

Vyberte si z našej ponuky časom overených silikónových omietok.

Inovatívne fasádne omietky

Revolučné a inovatívne riešenia pre tenkovrstvové omietky od firmy Weber

Interiérové farby

Vnútorné nátery

Štruktúrované nátery

Štruktúrované nátery

Antigraffiti program

Antigraffiti program

Fasádne nátery

Jednoducho spracovateľné fasádne nátery s výbornými krycími schopnosťami

Odstraňovanie mikroorganizmov

Odstraňovanie mikroorganizmov

Dekoratívne a dizajnové omietky

Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery

Murovacie malty

murovacie malty, štukové a jadrové omietky pre každú stavbu

Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery

Fasádne nátery

Jednoducho spracovateľné fasádne nátery s výbornými krycími schopnosťami

Dekoratívne a dizajnové omietky

Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery

Príprava podkladov

Penetračné nátery

Penetračné nátery na zvýšenie priľnavosti

Antigraffiti program

Antigraffiti program

Odstraňovanie mikroorganizmov

Odstraňovanie mikroorganizmov

Lepidlá na obklady a dlažby

Penetračné nátery

Penetračné nátery na zvýšenie priľnavosti

Flexibilné lepiace malty

Penetračné nátery

Penetračné nátery na zvýšenie priľnavosti

Štandardné lepiace malty

Penetračné nátery

Penetračné nátery na zvýšenie priľnavosti

Podlahové systémy

Penetračné nátery

Penetračné nátery na zvýšenie priľnavosti

Samonivelizačné hmoty

Penetračné nátery

Penetračné nátery na zvýšenie priľnavosti

Základné omietkové a maltové zmesi

Murovacie malty

murovacie malty, štukové a jadrové omietky pre každú stavbu

Štukové a jadrové omietky

Murovacie malty

murovacie malty, štukové a jadrové omietky pre každú stavbu

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.