prostriedok na odstránenie graffitov scalp antigraffiti 49

scalpnet_antigraffiti_49.jpg

Prostriedok pre odstránenie už nastriekaných grafiti. Pomaly a postupne rozrušuje farbu grafiti, preto je možné jeho účinok kedykoľvek zastaviť tak, aby sa znížilo riziko poškodenia pôvodného povrchu.

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Nájdite stavebniny

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.