Sanačné systémy weber.san

Spoločnosť Weber - Terranova Vám ponúka širokú škálu produktov určených na sanáciu historických budov. Zvoľte si jeden z troch sanačných systémov weber.san podľa Vašich potrieb.

rez_sanacnym_systemom_02.bmp

Vlhkosť nepriaznivo ovplyvňuje prakticky všetky ostatné vlastnosti materiálov a konštrukcií. Spôsobuje znehodnotenie a následný rozpad materiálov. Negatívne vplýva na energiu (zvýšené náklady na vykurovanie), zdravie jedinca, ako aj estetické hľadisko (tvorba výkvetov). Riešením sú sanačné systémy weber.san:
weber.san WTA
weber.san evoluzione
weber.san plus Viac informácií o jednotlivých systémoch nájdete v časti Sanačné systémy / Produkty.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.