Sanačné systémy na vlhké murivo

Sanačné systémy na vlhké murivo

Vzhľadom na veľké množstvo historických budov prípadne nedostatok kvalitných stavebných materiálov v minulosti, sa často stretávame s budovami ktoré majú problémy v oblasti základových konštrukcii. Často sa jedná o poruchy spôsobené nedostatočnou tesnosťou základových konštrukcií s následných hromadením vlhkosti v murive. Zavlhnuté murivo môže s odstupom času spôsobiť statické problémy stavby, prípadný vznik plesní v interiéroch budov môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy užívateľom týchto stavieb. V závislosti od charakteru poruchy a samotného druhu konštrukčného materiálu je možné definovať správne sanačné materiály na zabránenie prestupu vlhkosti v murive. 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.