Sanačné systémy na vlhké murivo

Vzhľadom na veľké množstvo historických budov prípadne nedostatok kvalitných stavebných materiálov v minulosti, sa často stretávame s budovami ktoré majú problémy v oblasti základových konštrukcii. Často sa jedná o poruchy spôsobené vlhkosťou v murive. Zavlhnuté murivo môže s odstupom času spôsobiť statické problémy stavby, prípadný vznik plesní v interiéroch budov môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy užívateľom týchto stavieb. V závislosti od charakteru poruchy a samotného druhu konštrukčného materiálu je možné definovať správne sanačné materiály na zabránenie prestupu vlhkosti v murive. 

Sanácia zasoleného, zavlhnutého muriva

Sanačné omietkové systémy sa používajú ako súčasť komplexného spôsobu sanácie zavlhnutého a zasoleného muriva a omietok poškodených vlhkosťou, soľami či znečistenou atmosférou. Spĺňajú dôležité požiadavky pre ich použitie, ide o špeciálne omietky, ktoré možno aplikovať na vlhké a soľami poškodené podklady. Vyznačujú sa vysokou pórovitosťou, nízkou kapilárnou nasiakavosťou a nízkym difúznym odporom. Vďaka týmto vlastnostiam vyzerá omietnuté murivo opticky suché a bez výkvetov solí na povrchu.

Prečo sanovať vlhký dom?

Sanačný omietkový systém pomáha odparovaniu vody a vďaka špeciálnej štruktúre omietok zabraňuje soliam prenikať na povrch. Posúvajú polohu polohu odparovacej zóny do jadra omietky a preto nedochádza k výkvetom solí na povrchu a k následnej deštrukcii omietky a muriva.  Predlžuje sa životnosť povrchovej úpravy zavlhnutého muriva.

sanácia starého muriva a betónových konštrukcií

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.