Saint-Gobain je generálnym partnerom konferencie Green Business Breakfast

Saint-Gobain je generálnym partnerom konferencie Green Business Breakfast

V Saint-Gobain berieme tému znižovania uhlíkovej stopy vážne. Snažíme sa minimalizovať dopady našej výroby na životné prostredie a rovnako v tom chceme byť nápomocní aj našim klientom.

Na našich vlastných budovách na Slovensku sme už začali s inštaláciou fotovoltických panelov či vegetačných striech, a našim zákazníkom okrem iného dodávame stavebné materiály so zodpovedne stanovenými certifikátmi EPD. Mimo toho ponúkame postupy ako znižovať nadspotrebu materiálov na stavbe, a tým predchádzať nie len neekonomickému plytvaniu, ale aj vytváraniu zbytočného odpadu a environmentálnej záťaže.

To je jedným z dôvodov, prečo sa aj tento rok zapájame do aktivít svetového týždňa zelených budov, a prečo vystúpime s naším príspevkom na Green Business Breakfast venovanom uhlíkovej stope budovy.

V prezentácii s názvom „Ako znížiť uhlíkovú stopu budovy v rôznych fázach jej životného cyklu“ chceme ukázať našim partnerom aj odbornej verejnosti nástroje, produkty a postupy, ktorými vieme znížiť uhlíkovú stopu budovy.

Každá fáza životného cyklu budovy poskytuje iný sortiment možností. Či už je to plánovanie, realizácia alebo rozobratie budovy a následná recyklácia stavebných materiálov - Saint-Gobain vie byť relevantným partnerom v každom stupni projektu.

Tým, že disponujeme širokým sortimentom dodávaných stavebných materiálov a rozsiahlym know-how pri ich použití, vieme byť našim klientom nápomocní pri návrhu a realizácii budovy s nízkou uhlíkovou stopou, ktorá splní aj najprísnejšie požiadavky certifikátov udržateľnosti.

Pretože..

Všetko je možné zmeniť k lepšiemu.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.