penetračný náter PX 07 Primer

PX 07 Primer - Penetračný náter

OŠETRENIE POVRCHU PROTI GRAFFITOM

Bezfarebná vodná disperzia styrénakrylátových kopolymérov, ktorá je určená najmä na ošetrenie povrchu pred nanesením ochranných náterov proti grafitom.

  • Stabilizuje podklad a zlepšuje priľnavosť následných náterov
  • Paropriepustný, má hydrofóbny efekt
  • Zabraňuje prenikaniu nežiaducich látok do podkladu, je UV stabilný

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 30,30 € / l
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

PX 07 PRIMER môže byť použitý nielen na hladkých, ale i poréznych hrubých povrchoch. Vďaka extrémne malej veľkosti častíc ju môžeme odporučiť pre väčšinu nasiakavých minerálnych podkladov ako sú napr. betón, cement, omietky, sadrokartóny, tehly, prírodné kamene, fasádne nátery, atď. Náter je vysoko odolný voči alkáliám, takže ho môžeme aplikovať i na vápenno-cementové omietky. Vyznačuje sa veľmi dobrou priľnavosťou k povrchom, vysokou odolnosťou voči vplyvom vonkajšieho prostredia, vrátane pôsobenia agresívnych chemikálií.

Pracovné postupy a technické riešenia

Súvisiace produkty pre penetračný náter PX 07 Primer

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.