penetračný náter PX 07 Primer

PX_07_-_M1__M5.JPG

Bezfarebná vodná disperzia styrénakrylátových kopolymérov, ktorá je určená najmä na ošetrenie povrchu pred nanesením ochranných náterov proti grafitom. Stabilizuje podklad a zlepšuje priľnavosť následných náterov. Jeho použitie sa odporúča pred aplikáciou ochranného náteru KTX 07.

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

  • Jeho použitie sa odporúča pred aplikáciou ochranného náteru KTX 07.

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Dôležité

  • Aplikujte pri teplotách od +5°C do +30°C.
  • Nevyhnutné vyvarovať sa priamemu slnečnému žiareniu, kedy je podklad prehriaty a dažďu.
  • Ošetrený povrch neznesie dážď po dobu 4 hodín od nanesenia.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Technické parametre

Farba: biela
Hustota: 1,05 g/cm3 pri 20°C
pH: 8 – 8,
Cenníková cena bez DPH: 

1l: 27,279 €/l *

5l: 25,799 €/l *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s PX 07 Primer?

PX 07 Primer môže byť použitý nielen na hladkých, ale i poréznych hrubých povrchoch. Vďaka extrémne malej veľkosti častíc ju môžeme odporučiť pre väčšinu nasiakavých minerálnych podkladov ako sú napr. betón, cement, omietky, sadrokartóny, tehly, prírodné kamene, fasádne nátery, atď. Náter je vysoko odolný voči alkáliám, takže ho môžeme aplikovať i na vápenno-cementové omietky. Vyznačuje sa veľmi dobrou priľnavosťou k povrchom, vysokou odolnosťou voči vplyvom vonkajšieho prostredia, vrátane pôsobenia agresívnych chemikálií.

Upozornenie

Dodatočné pridávanie vody, plniva a prísad nie je povolené. Pri doobjednávaní farebných omietok je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. Rôzne výrobné šarže nepoužívať v ucelenej ploche. Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.