Podlahové systémy predstavujú veľkú skupinu stavebných materiálov ktoré sú určené na zhotovenie podlahových konštrukcii vyznačujúcich sa dostatočnou technickou a estetickou životnosťou. Pre zaistenie dlhodobej úžitkovej hodnoty podlahových konštrukcii je potrebné zvoliť správne materiálové zloženie celej podlahy a správny technologický postup realizácie.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.