Ako aplikujeme nivelačné hmoty pod podlahové krytiny v občianskych stavbách?

Čo budeme potrebovať?

 1. cementový poter
 2. weber.bond primer (alebo weber.betonkontakt)
 3. nivelačná hmota
 4. lepidlo
 5. nová dlažba
 6. drevená podlaha
 7. PVC
 8. koberec
 • Nivelačné hmoty je potrebné aplikovať vždy pred položením akejkoľvek podlahoviny.
 • Ako finálnu krytinu môžeme použiť rôzne druhy podlahovín (koberce, PVC, dlažbu, drevené lamely a pod.).
 • V úžitkových priestoroch sa dá ako finálna úprava aplikovať aj podlahový náter.

Nemusíte vykonávať rôzne prácne postupy:

Odstránenie starej dlažby.

Odstránenie jestvujúcich nesúdržných krytín.

Prácne odstránenie starých náterov.
 

Diagnostika a príprava podkladu

 1. Poklepom zistíme súdržnosť a stabilitu dlažby. Voľné dlaždice znovu pripevníme, alebo priestor po vypadnutej dlaždici vyplníme opravnou hmotou.
 2. Jestvujúcu dlažbu je potrebné odmastiť napríklad saponátom s vodou a zároveň odstrániť zvyšky vosku alkalickým roztokom (sóda + voda).
 3. Vykonáme penetráciu a necháme cca 3 hodiny podklad zaschnúť.

Aplikácia hmoty

 1. Zvolenú nivelačnú hmotu miešame ručnou miešačkou (500 otáčok/min.) cca 3-5 minút.
 2. Stierku aplikujeme antikorovým alebo oceľovým hladidlom. Odvzdušnenie nivelačným valcom - ježkom.
 3. 8-12 hodín po aplikácii stierky je možné nanášať alebo klásť podlahové krytiny (podľa typu krytiny sa tento čas predlžuje).

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.