Technické riešenie - podlahy

Predtým, ako začneme s aplikáciou podlahových systémov, je dôležité správne posúdiť príslušný podklad a zvyškovú vlhkosť.

Najčastejšie problémy a chyby, ktorým môžete čeliť

Podklady - posúdenie

 1. Posúdenie nasiakavosti
  Skúška: na podklad sa naleje malé množstvo vody a ak sa do 5 minút voda do podkladu úplne nevsiakne, je podklad nenasiakavý.
   
 2. Voľba prednáteru
  nasiakavý - weber.betonkontakt, pomer riedenia s vodou 1:5 až 1:8
  nenasiakavý - weber.bond primer
  problematický - epoxido-polyuretánový prednáter zasypaný kremičitým pieskom (problematický sa rozumie napríklad: zvyšky lepidiel neznámeho pôvodu, neodstrániteľné, rozložené podklady krytín, vsiaknuté do podkladných betónov, nátery neznámeho pôvodu)
   
 3. Pevnosť a tvrdosť podkladov
  Skúška: posudzuje sa zarytím oceľového tŕňa do podkladu. Ak sa tŕň nezarýva, je povrch dostatočne pevný. 
  Tvrdosť - skúška Poldi kladivkom
   
 4. Stabilita podkladov
  Skúška - vizuálna: podklad nesmie vykazovať trhliny, ktoré pri zaťažení jednotlivých častí vykazujú nerovnomernú výšku a otvárajú sa. Pri nestabilných podkladoch je treba zistiť dôvody vzniku prasklín:
  - robí sa hĺbkovou sondou v priemere 5 cm do hĺbky podkladnej vrstvy (len za prítomnosti vedúceho pracovníka stavby - nebezpečenstvo prerazenia inštalácií)
  Riešenie:
  • zošitie škáry epoxidom a kovovými tŕňmi
  • celková deštrukcia a odstránenie podkladov
  • pri drevených podkladoch upevnenie jednotlivých dielov
 5. Separačné vrstvy
  Skúška: pomocou oceľového plochého dláta sa vykoná sonda na podklade, ktorý vykazuje zvyšky cementového mlieka (sivý povlak) alebo je strojovo zahladený (glet vykonaný pomocou voskovej emulzie).
  Riešenie: obrúsenie, otryskanie, ofrézovanie až na vrstvu pevného podkladu bez separácie, niekedy až 5 mm
   
 6. Drobivý povrch
  Skúška: obdobne ako v bode 5. 
  Riešenie: 
  • obrúsenie až na súdržný povrch podkladu a odstránenie nečistôt
  • ak táto operácia nie je účinná: celoplošná deštrukcia alebo prekrytie tejto vrstvy suchým procesom, napríklad dosky Farmacel
 7. Zvyšky lepidiel
  Riešenie: 
  • odstránenie mechanickou cestou
  • urobiť skúšku na nasiakavosť
  Prednáter voliť ako na nenasiakavé povrchy alebo problematické (weber.bond primer, epoxido-polyuretánový prednáter zasypaný kremičitým pieskom)
   
 8. Nátery
  Stabilné - pevné
  Riešenie: voliť prednáter ako pri nenasiakavých alebo problematických (pred urobením prednáteru je treba odstrániť leštidlá a vosky)
  Prostriedky na odstraňovanie mastnôt: saponáty, rozpúšťadlá
  Odstránenie voskov: alkalické rozpúšťadlá (sóda) 
  Nestabilné - odstrániť mechanickou cestou
   
 9. Dlažby
  Skúška: stabilita sa skúša poklepom každej jednotlivej dlaždice
  Ríešenie: 
  • voľné dlaždice je treba znovu prilepiť alebo voľné miesta zaplniť rýchloopravnou hmotou weber favo SM 215 pront na cementovej báze
  • povrch očistiť, odmastiť a pod.
  • prednáter zvoliť ako na nenasiakavé povrchy
 10. Terazzo
  Riešenie: 
  • očistiť povrch, odmastiť a odstrániť vosky
  • prednáter ako pri nenasiakavých
  • vo väčšine prípadov zošiť praskliny pomocou epoxidovej „zošívačky“
  • väčšinou však celoplošné otryskanie povrchov, nedá sa dokonale očistiť od mastnoty
 11. Anhydritové potery - najviac problematické povrchy 
  Chyby: 
  • pri nedodržaní predpísanej výšky poteru praskliny takmer neodstrániteľné
  • separačné vrstvy sádrovca až do výšky 4 mm treba odbrúsiť alebo odfrézovať
  • väčšina z nich nespĺňa pevnosť v tlaku na zaťaženie stoličkou na kolieskach. Preto je treba tieto plochy prestierkovať cementovou stierkou s náležitou pevnosťou. Pred stierkovaním je treba použiť špeciálny prednáter na veľmi nasiakavé podklady weber.betonkontakt.
  • problémy so zvyškovou vlhkosťou, schnú 3 x dlhšie než betonóvé potery - problémy so vzlínajúcou vlhkosťou pri oceľových konštrukciách a zle zaizolovaných plochách voči zemnej vlhkosti

Meranie zvyškovej vlhkosti

Zameriavanie vlhkosti sa robí priamo na stavbách pomocou prístrojov: 
- príložný vlhkomer (len orientačné meranie) 
- CM prístroj (karbidová skúška) - presné meranie dostačujúce pre stavbu

Vážiaca skúška - robí sa v laboratóriách na presných prístrojoch zo vzorky odobranej na stavbe

Odporúčaná zvyšková vlhkosť

Zameraná vlhkosť na podklade podľa STN je 4% na kladenie ďalších vrstiev. Odporúčame však na aplikáciu ďalších vrstiev podlahy dodržiavať vlhkosť najviac 1,5 – 2 % (odvodené z praktických skúseností v podlahárskej praxi). Zároveň je treba dbať na to, aby boli podklady riadne zaizolované voči vzlínajúcej zemnej vlhkosti.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.