weberfloor 4610

Nový produkt
weber-floor-4610.jpg

Finálna samonivelizačná hmota do priemyselných objektov.

Účel použitia

Podlahové konštrukcie

Dokumentácia a informačné letáky

Vlastnosti a výhody produktu

  • pevnosť 35 MPa
  • pochôdznosť už po 1 hodine
  • hrúbka aplikačnej vrstvy od 4 do 15 mm
  • pripravená už po 24 hodinách na ľahké zaťaženie

Obmedzenia

Produkt nie je vhodný na drevené podklady.

Tento produkt je vhodný pre tieto projekty

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.