weberbat rapid

weber.bat_rapid.jpg

Jednozložkový rýchlotvrdnúci betónový poter na báze cementu pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Max. veľkosť zrna 4 mm.

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Dokumentácia a informačné letáky

Štandardná kalkulačka

Please fill in the empty fields

Sorry, there was an error with the selected options

Result:
Total weight :
Bag quantity :
Palette quantity :

Vlastnosti a výhody produktu

  • min. hrúbka 15 mm
  • max. hrúbka 100 mm
  • pochôdznosť po 2 hod.
  • zaťažiteľnosť po 24 hod.
  • vyhodný na podlahové kúrenie

Obmedzenia

Maximálna hrúbka do 100 mm. 

Tento produkt je vhodný pre tieto projekty

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.