Ako obnoviť plochy napadnuté mikroorganizmami?

Riasy, pliesne a machy sa objavujú najčastejšie na málo slnečných miestach ( severné , západné a tienené steny ). Neskôr sa môžu rozšíriť aj na ostatné steny. V prvej fáze sa objavujú len lokálne. V pokročilej fáze sa objavujú na celej fasáde. Mikroorganizmom pri nedostatočnej starostlivosti sa neubránia ani novodobé materiály.

Popis situácie

  • Plocha je napadnutá mikroorganizmami (šedý až šedozelený odtieň) začínajúc na miestach s väčším pôsobením vlhkosti s postupným prechodom na celú fasádu.
  • Riasy, machy a plesne sa najčastejšie vyskytujú na málo slnečných plochách (severné, západné a zatienené steny).
  • Neskôr sa môžu rozšíriť na ďalšie steny budovy.
  • V prvej etape sa napadnutie prejaví lokálnym výskytom - jednotlivé ohraničené miesta.
  • V pokročilom štádiu je charakteristické napadnutie v súvislých zvislých pásoch - zapríčinené stekajúcou vlhkosťou.
  • Mikroorganizmom sa neubránia ani tradičné materiály na nezateplených stenách, ani iné konštrukcie - napr. z prakticky nenasiakavých plastových materiálov.

Ako na to?

1. Mechanicky odstránime väčšie vrstvy machov (rias).

2. Nanesenie špeciálneho Odstraňovača rias, machov a lišajníkov

  • náterom na hladké, jemne a stredne hrubé zrnitosti povrchov 
  • valčekom na jemné a stredne hrubé zrnitosti povrchov
  • striekaním na všetky typy plôch, ale hlavne na hrubozrnné štruktúry

Spotreba je 0,3 kg/m2.

3. Umytie vodou, prípadne aj s pridaním Fasádneho čistiaceho prostriedku.

4. Realizácia penetrácie - podľa zvoleného typu povrchovej úpravy.

5. Realizácia povrchovej úpravy s prísadou Protiplesňového prostriedku vloženého do vybranej fasádnej farby.

Upozornenie

V rizikových oblastiach odporúčame používať Protiplesňový prostriedok pri použítí akrylátových a silikónových materiálov pri povrchových úpravách obnovovaných budov a novostavieb.

Rizikové môžu byť aj miesta v susedstve polí, lesov, neudržiavaných lúk, parkov a vodných tokov, najmä v oblastiach so zhoršeným životným prostredím.

Riešenie problému

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.