Dokumentácia a informačné letáky

Pred použitím je dobré vedieť

  • Produkt je vysokej belosti.

Štandardná kalkulačka

Please fill in the empty fields

Sorry, there was an error with the selected options

Result:
Total weight :
Bag quantity :
Palette quantity :

Vlastnosti a výhody produktu

  • výborná krycia schopnosť
  • dobrá oteruvzdornosť
  • vysoká belosť
  • veľmi nízky koeficient difúzneho odporu

Obmedzenia

  • Podklad musí byť stabilný, suchý, čistý, súdržný, bez oleja, bez trhlín, prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, zbavený oddeľujúcich sa starých náterov, nesmie sa zmrašťovať.
  • Staré, napuchnuté vrstvy sa musia očistiť zoškrabaním, brúsením a povrchy sa musia opraviť jemnou stierkou. 

Tento produkt je vhodný pre tieto projekty

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.