Hotel Roca, Košice

Adresa: Južná trieda, Košice

Termín realizácie: 2012

Pri realizácii objektu bola na povrchovú úpravu použitá dekoratívna omietka weber.pas marmolit, jadrová omietka weber.mvc 004 grobputz a samonivelizačná interiérová podlahová hmota weber.nivelit.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.