Fakulta informatiky a informačných technológií, Bratislava

Adresa: Ilkovičova ul., Bratislava

Termín realizácie: 2013

Pri realizácii objektu bol použitý kontaktný zatepľovací systém weber.therm exclusive a weber.therm terranova s povrchovou úpravou weber.pas akrylátová.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.