Domov sociálnych služieb, Holíč

Adresa: Kátovská ul., Holíč

Termín realizácie: 2010

Pri realizácii objektu bola na povrchovú úpravu použitá tenkovrstvá omietka weber.pas akrylátová.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.