Ako vytvoriť štrukturálnu finálnu úpravu a typy štruktúr?

Penetrácia sa realizuje: 1. pod šľachtené omietky riedenou vodou v pomere 1:5 - 1:8
2. pod tenkovrstvé pastózne omietky podkladným náterom weber 700 v 5 základných odtieňoch, ktorý sa už pred použitím neriedi

Najčastejšie problémy a chyby, ktorým môžete čeliť

Problém

Penetrácia sa realizuje:

1. pod šľachtené omietky riedenou vodou v pomere 1:5 - 1:8
2. pod tenkovrstvé pastózne omietky podkladným náterom weber 700 v 5 základných odtieňoch, ktorý sa už pred použitím neriedi

Riešenie

Ryhovaná štruktúra

Penetrácia sa realizuje:
- pod šľachtené omietky (weber.minweber.betonkontakt riedenou vodou v pomere 1:5 - 1:8
- pod tenkovrstvé pastózne omietky (weber.pas) podkladným náterom weber 700 v 5 základných odtieňoch, ktorý sa už pred použitím neriedi

Omietky sa nanášajú na zaschnutý podkladný náter antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy s definovanou veľkosťou ryhovacieho zrna.

Ryhovaná štruktúra sa vytvára plastovým hladidlom:
- pri pastóznych omietkach hneď po nanesení
- pri šľachtených omietkach po miernom zavädnutí
Na šľachtené omietky v bielom a farebnom prevedení odporúčame použiť fasádnu farbu – pozri tech. listy.

Roztieraná štruktúra (zrno na zrno)

Penetrácia sa realizuje:
- pod šľachtené omietky (weber.minweber.betonkontakt riedenou vodou v pomere 1:5 - 1:8
- pod tenkovrstvé pastózne omietky (weber.pas) podkladným náterom weber 700 v 5 základných odtieňoch, ktorý sa už pred použitím neriedi

Omietky sa nanášajú na zaschnutý podkladný náter antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy definovanú 1,5 násobkom veľkosti zrna.

Roztieraná štruktúra sa vytvára kruhovým pohybom plastového hladidla:
- pri pastóznych omietkach hneď po nanesení
- pri šľachtených omietkach po miernom zavädnutí
Na šľachtené omietky v bielom a farebnom prevedení odporúčame použiť fasádnu farbu – pozri tech. listy.

Zrnitá štruktúra - vytvorená valčekom

Penetrácia sa realizuje weber.betonkontakt.

weber.rudicolor Z sa nanáša štruktúrovacími valčekmi v dvoch vrstvách. Na hrubosti valčeka závisí spotreba materiálu a výsledná hrubosť štruktúry povrchu.

Na vytvorenie pravidelnej štruktúry je potrebné napojovať vždy do živého a posledný ťah valčekom realizovať stále rovnakým smerom.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.