Ako povrchovo upraviť konštrukcie z pórobetónových tvárnic?

Konštrukcie z pórobetónových tvárnic jednoznačne odporúčame upraviť vhodným vonkajším kontaktným zatepľovacím systémov weber.therm (ETICS).  V prípade riešenia bez kontaktného zatepľovacieho systému odporúčame tradičnú technológiu, to znamená: jadrová omietka + štuk + tenkovrstvá omietka weber.pas.
V prípade malých plôch určených na úpravu je postup nasledovný:

Najčastejšie problémy a chyby, ktorým môžete čeliť

Problém

Popis situácie:

weber.mix poro sa používa na lepenie pórobetónových prvkov, presných ľahčených a sendvičových murovacích prefabrikátov.

Ideálne sú murovacie materiály s rozmerovou toleranciou 1 mm.

Pórobetónové murivo sa pred aplikáciou weber.mix poro nemusí vlhčiť.

Riešenie

Zmes pripravíme zmiešaním 24-26 l vody na 100 kg suchej zmesi. Miešame cca 2-5 min., aby sme vytvorili zmes pastovitej hmoty bez hrudiek (homogénnu).

Alebo zmes môžeme pripraviť pomocou miešadla s ručnou vŕtačkou. Potrebujeme 6-6,5 l vody na 25 kg (1 vrece). Čas miešania je 2-5 minút, aby sme vytvorili pastovitú hmotu bez hrudiek (homogénnu).

Aplikácia tmelu weber.mix poro sa robí zubovou špachtľou na rovnú ložnú škáru muriva.

Nerovnosti úložnej škáry vzniknuté v priebehu murovania prebrúsime do roviny a omietneme.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.