Ako obnoviť podklad pod tenkovrstvou omietkou?

Najčastejšie problémy a chyby, ktorým môžete čeliť

Problém

Riešenie problému štandardným spôsobom

Najprv podklad navlhčíme vodou, potom realizujeme podkladový postrek cementovou medzivrstvou ručným nahodením (tzv. pačokovaním).

Jadrová omietka se nanáša ručným nahodením. V teplom počasí ju treba chrániť proti rýchlemu vysychaniu zakrytím plachtou a kropením.

Stiahnutie nanesenej omietky sa realizuje latou do vopred nachystaných omietníkov.

weber.mvs 25 uhladíme dreveným hladidlom.

Na jadrovú omietku aplikujeme štukovú omietku.

Povrch jemnej štukovej omietky sa upraví filcovým hladidlom.

Riešenie

Pred aplikáciou je potrebné navlhčiť podklad.

Najskôr nalejeme do miešačky čistú vodu (6–7 l na jedno vrece). Potom naplníme miešačku suchou zmesou a začneme miešať. Prípadné dodatočné pridanie vody aplikujeme pomaly a opatrne tak, aby hmota na konci miešacieho cyklu bola plastickej konzistencie. Čas miešania 3–5 min.

Podkladový postrek sa realizuje weber.dur cementová. Nahadzovanie sa realizuje hrubým nahodením murárskou lyžicou. Murivo nahodíme na celú plochu určenú na obnovu. Je potrebné dbať na to, aby boli všetky škáry v murive dobre vyplnené a uzatvorené.

weber.mvs 25 sa nanáša ručným nahodením. V teplom počasí ju treba chrániť proti rýchlemu vysychaniu zakrytím plachtou a kropením. Pri správnej aplikácii omietka nepraská. Hrúbka jednej vrstvy max. 15 mm.

Povrch jadrovej omietky sa upraví filcovým hladidlom.

Po zavädnutí aplikujeme penetráciu podkladným náterom weber 700. Ďalej môžeme použiť akékoľvek tenkovrstvé omietky.

Výhody tohto riešenia:

Časová úspora:

  • weber.mvs 25 môžete uhladiť do štukovej štruktúry
  • nemusíte aplikovať pačokovanie (štukovanie) omietky

Finančná úspora:

  • nemusíte zakúpiť štukovú omietku na pačokovanie
  • nemusíte hradiť náklady na realizáciu pačokovania

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.