Ako obnoviť plochy napadnuté mikroorganizmami?

Riasy, pliesne a machy sa objavujú najčastejšie na málo slnečných miestach ( severné , západné a tienené steny ). Neskôr sa môžu rozšíriť aj na ostatné steny. V prvej fáze sa objavujú len lokálne. V pokročilej fáze sa objavujú na celej fasáde. Mikroorganizmom pri nedostatočnej starostlivosti sa neubránia ani novodobé materiály.

Najčastejšie problémy a chyby, ktorým môžete čeliť

Problém

Popis situácie

Plocha je napadnutá mikroorganizmami (šedý až šedozelený odtieň) začínajúc na miestach s väčším pôsobením vlhkosti s postupným prechodom na celú fasádu.

Riasy, machy a plesne sa najčastejšie vyskytujú na málo slnečných plochách (severné, západné a zatienené steny).

Neskôr sa môžu rozšíriť na ďalšie steny budovy.

V prvej etape sa napadnutie prejaví lokálnym výskytom - jednotlivé ohraničené miesta.

V pokročilom štádiu je charakteristické napadnutie v súvislých zvislých pásoch - zapríčinené stekajúcou vlhkosťou.

Mikroorganizmom sa neubránia ani tradičné materiály na nezateplených stenách,

ani iné konštrukcie - napr. z prakticky nenasiakavých plastových materiálov.

Riešenie problému

Mechanicky odstránime väčšie vrstvy machov (rias).

Nanesenie špeciálneho Odstraňovača rias, machov a lišajníkov
- náterom na hladké, jemne a stredne hrubé zrnitosti povrchov 
- valčekom na jemné a stredne hrubé zrnitosti povrchov

- striekaním na všetky typy plôch, ale hlavne na hrubozrnné štruktúry

Spotreba je 0,3 kg/m2.

Umytie vodou, prípadne aj s pridaním Fasádneho čistiaceho prostriedku.

Realizácia penetrácie - podľa zvoleného typu povrchovej úpravy.

Realizácia povrchovej úpravy s prísadou Protiplesňového prostriedkuvloženého do vybranej fasádnej farby.

Upozornenie

V rizikových oblastiach odporúčame používať Protiplesňový prostriedok pri použítí akrylátových a silikónových materiálov pri povrchových úpravách obnovovaných budov a novostavieb.

Rizikové môžu byť aj miesta v susedstve polí, lesov, neudržiavaných lúk, parkov a vodných tokov, najmä v oblastiach so zhoršeným životným prostredím.

 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.