Ako obnoviť nesúdržné, opadávajúce a staré omietky?

Poklepaním vyhľadáme duté miesto, ktoré je potrebné odstrániť a postupujeme nasledovne:

Najčastejšie problémy a chyby, ktorým môžete čeliť

Problém

Príprava podkladu

Poklepaním vyhľadáme duté miesta, ktoré je potrebné odstrániť.

Ostrým predmetom vyhľadáme miesta s nesúdržnou omietkou.

Oklepaním je potrebné odstrániť duté a nesúdržné omietky až na podklad.

Dokonale očistený podklad (zbavený všetkých zbytkov malty) sa mierne navlhčí vodou a po zavädnutí sa realizuje podkladný cementový postrek.

Chýbajúce miesta sa doplnia jadrovou omietkou weber.mvc 630 UNI a povrch sa latou vyrovná na úroveň pôvodnej omietky.

Riešenie

Vytvorenie hladkého povrchu

Podklad je potrebné navlhčiť.

Najskôr nalejeme do miešačky čistú vodu (6–7 l na jedno vrece). Potom naplníme miešačku suchou zmesou a začneme miešať. Prípadné dodatočné pridanie vody aplikujeme pomaly a opatrne tak, aby hmota na konci miešacieho cyklu bola plastickej konzistencie. Čas miešania 3–5 min.

Nahadzovanie sa realizuje hrubým nahodením murárskou lyžicou na celej ploche. Je potrebné dbať na to, aby boli všetky škáry v murive dobre vyplnené a uzatvorené. Hrúbka jednej vrstvy max. 25 mm. Pri väčších hrúbkach omietky odporúčame dvojvrstvové spracovanie. Nanášanie druhej vrstvy realizujeme na čerstvý, ale zavädnutý podklad. Nanesenú omietku zarovnajte sťahovacou latou do roviny. Po jemnom zatuhnutí uhladiť a zarovnať dreveným hladidlom.

Úprava povrchu

Podľa zvolenej povrchovej úpravy sa realizuje príslušná penetrácia napr. tenkovrstvé pastovité omietky (weber.pas silikátováweber.pas akrylátováweber.pas exclusiveweber.pas clean) podkladným náterom weber 700 v 5 základných odtieňoch.

Omietky sa nanášajú na zaschnutý podkladný náter antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy: 1,5 násobok veľkosti zrna pri štruktúre zrno na zrno a veľkosť zrna pri ryhovanej štruktúre.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.