Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra

Adresa: Nitra

Termín realizácie: 2011

Pri realizácii objektu boli použité lepiace hmoty na obklady a dlažby z radu webercol.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.