Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra

Adresa: Nitra

Termín realizácie: 2011

Pri realizácii objektu boli použité lepiacr hmoty na obklady a dlažby z radu  weber.col.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.