Neoddeliteľnou súčasťou dokončovacích prác na stavbách je realizácia obkladov a dlažieb. Tieto práce sa nezaobídu bez kvalitných materiálov na lepenie a škárovanie obkladových prvkov.

Malty a lepidlá na obklady a dlažby sú posudzované podľa normy STN EN 12004. Na základe tejto normy rozdeľujeme malty a lepidlá na obklad a dlažby do tried ktoré predstavujú technické vlastnosti tenkovrstvových lepidiel. Sú to vlastnosti ako napríklad prídržnosť k podkladu, deformácia, znížený sklz a iné.

Správna trieda použitého lepidla sa určuje podľa účelu použitia priestorov a technických okolností. Veľmi záleží či sa lepidlá a škárovacie hmoty použijú v interiéri alebo v exteriéri a akým poveternostným vplyvom budú vystavené.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.