Komfort má veľa podôb

Program Multi Comfort predstavuje výraznú zmenu v prístupe k výstavbe, a to tým, že súčasne zohľadňuje rastúce nároky užívateľov na komfort aj požiadavky na udržateľnosť. Môže pomôcť vo viacerých smeroch:

  1. Navrhovať zdravšie, komfortnejšie a energeticky úsporné budovy, ktoré zodpovedajú normám.
  2. Uspokojovať rastúce nároky a požiadavky užívateľov.
  3. Zlepšovať vnútorné prostredie (interiér domov, bytov, kancelárií aj verejných priestorov), ktoré má vplyv na kvalitu života a pocity užívateľov.
  4. Ponúknuť certifikačnú schému aj pre rezidenčné budovy.
  5. Priniesť objektívny spôsob hodnotenia kvality stavby.

Akákoľvek budova spĺňajúca štandard Multi Comfort je zárukou komfortu pre všetky zmysly, pretože zohľadňuje:

  1. tepelný komfort
  2. svetelný komfort
  3. akustický komfort
  4. kvalitu vzduchu v interiéri

Multi Comfort spája poznatky a skúseností jednotlivých divízií skupiny Saint-Gobain. Každá z nich svojimi riešeniami pomáha vytvoriť vnútorné prostredie plné pohody a komfortu.

Ako na to?

Weber zvyšuje tepelný komfort cez širokú škálu certifikovaných systémových riešení fasád pre bytovú výstavbu. Ide o kontaktné zatepľovacie systémy, ale i systémy pre jednovrstvové tepelno-izolačné murivo. Štandardná izolácia fasád, ktorá primárne rieši tepelnú izoláciu budov, sa hodí aj pre elimináciu hluku z vonkajšieho prostredia. Výsledkom je tiché bývanie a akustický komfort.

Dodávame tiež výrobky pre odstránenie plesní z vnútorného prostredia, čo prispieva k zdravému bývaniu a kvalite vzduchu v interiéri.

Dva pohľady

Multi Comfort Built-In je prístup, ktorý odpovedá na rastúce požiadavky koncových užívateľov, či už ide o vlastníka domu, komerčného užívateľa budovy a zamestnanca alebo osoby v škole a nemocnici.

Multi Comfort Tool Box je ideálnym nástrojom pre projektantov, dizajnérov, architektov a developerov, pretože zjednodušuje proces prípravy, návrhu, realizácie a kontroly stavby. Umožňuje navrhovať a stavať budovy s vyššou pridanou hodnotou. Projektantom v tom pomôže nová e-learningová platforma Multi Comfort CAMPUS. Viac na stránke https://multicomfort.sk/.

Nanášanie omietok a mált

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.