Kariéra v spoločnosti Weber

Ľudské zdroje Weber

Ľudia sú kľúčovým faktorom úspechu spoločnosti Weber. V každodennom živote preukazujú vysokú lojálnosť k spoločnosti a neustále sa snažia prispievať k jej rozvoju.

Super práca existuje

Kariéra v spoločnosti Weber

S ohľadom na našu potrebu inovácií, orientáciu na zákazníka a hľadanie dokonalosti, ceníme si ľudí s dobrými interpersonálnymi schopnosťami, ktorí dokážu pracovať v tíme, sú otvorení iným kultúram a pripravení meniť veci.

Od našich zamestnancov očakávame vernosť našej spoločnosti. Bezúhonnosť, lojálnosť, čestnosť, nadšenie, záujem o ľudí sú základné charakteristiky osobností, ktoré hľadáme.

Potrebujeme ľudí, ktorí majú schopnosť a túžbu rozvíjať svoje schopnosti, a ktorí sú otvorení vzdelávaniu a školeniu.

Nábor predstavuje kľúčový proces v spoločnosti Weber: pozeráme sa na ľudí, nielen na profily – hľadáme ľudí s dlhodobými kariérnymi vyhliadkami v našej spoločnosti.

Spoločnosť Weber riadi kariéru ľudí tak, že dohliada na ich osobný a profesionálny rast, ktorý je v súlade s potrebami spoločnosti.

Interná mobilita je spôsob, ako vytvárať podnikovú kultúru spoločnosti Weber, šíriť nápady v rámci celej spoločnosti, otvárať mysle rôznym pohľadom na vec, budovať osobnosti a lepšie pritiahnuť a udržať si ľudí.

Školenia a zdieľanie skúseností, najmä na medzinárodnej úrovni, podporujú rozvoj zručností, motiváciu a riadenie kariéry.

Mimoriadna pozornosť a úsilie sú venované náboru a školeniu zamestnancov prvej línie, ktorí sú základom organizácie Weber, pretože sú v kontakte so zákazníkmi.

Hlavnými vlastnosťami manažérov spoločnosti Weber je ich schopnosť vzdelávať svoje tímy, byť prístupný a ísť príkladom. Musia si nájsť čas na komunikovanie a vysvetlenie podnikovej stratégie, cieľov a výsledkov.

Manažéri spoločnosti Weber sú povinní rešpektovať každú osobu a každý názor. Chceme, aby počúvali a motivovali ľudí, pýtali sa na názory, boli kreatívni a vysvetlili svoje rozhodnutia.

Super práca existuje

O tom, že super práca existuje sa presvedčíte vo videu. Sme hrdí na to, že aj vo Weberi takúto prácu ponúkame.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.