Ako zhotoviť hydroizoláciu základov bez potreby použitia bitumenových natavovaných pásov?

Jednoduchá aplikácia a spracovateľnosť produktov to sú výhody nášho riešenia!

Najčastejšie problémy a chyby, ktorým môžete čeliť

Problém

Pri stavbe suterénu z betónu mnohé problémy môže spôsobiť vniknutie vlhkosti do konštrukcie:

Starý betón nie je vždy odolný a nepredstavuje dostatočnú ochranu voči vonkajšej vlhkosti.

Betón môže mať lokálne poškodenia a trhliny vzniknuté pri betonáži alebo pri procese sadania...

...alebo praskne prí korózii výstuže.

Zásady efektívneho vyhotovenia vonkajšej hydroizolácie:

Odolnosť izolácie voči vzniku vlhkosti nemusí byť dostatočná, najmä voči prechodnému zavodneniu.

  • Úroveň spodnej vody by mala byť pod podlahou pivnice.
  • Odvedenie vody z úrovne podzákladia vykonáme pozdĺžnou drenážou.

Hydroizoláciu musíme vyhotoviť z nasledujúcich dôvodov:

- ochrana pred vstupom vody do konštrukcie
- ochrana pred zasypaním

Riešenie problému

Nepevné časti podkladu je potrebné odstrániť.

Hrubé nerovnosti podkladu prestierkujeme výplňovou hmotou weber.tec 933.

Produkty (weber.tec Superflex BGweber.tec Superflex 10weber.tec Superflex D24) mechanicky premiešame, kým nevznikne homogénna pastovitá hmota bez hrudiek.
Ako základný náter použijeme weber.tec 901 / weber.betonkontakt alebo samotný weber.tec Superflex BG zriedený v tom istom pomere.

Hydroizolačnú hmotu naneseieme štetcom alebo valčekom min. v 2 pracovných postupoch.
Pozn.: V prípade tlakovej vody musí byť do prvej vrstvy zapracovaná tkanina zo sklených vlákien. Na dilatačné spoje a škáry je potrebné aplikovať tesniacu pásku.

Antikorovým oceľovým hladidlom vyrovnáme povrch.

Výhody nášho riešenia:

  • jednoduchá aplikácia a spracovateľnosť produktov
  • časová a finančná úspora
  • vhodné na všetky minerálne podklady

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.