Ako izolovať kúpeľne, sprchy a vlhké priestory?

Izolácie, lepiace a škárovacie hmoty sú stále namáhané, tým dochádza k prasklinám v škárach. Preto odporúčame použiť systémové riešenie.

Najčastejšie problémy a chyby, ktorým môžete čeliť

Problém

Škáry z nekvalitných materiálov vykazujú vlasové trhlinky a postupne sa vylupujú.

V kútoch obkladov vzniká trhlina, ktorou prestupuje voda do spodnej konštrukcie.

Prestupy pre inštalácie, ktoré sú nekvalitne vypracované, tiež praskajú.

Poruchy, ktoré týmto vznikajú:

Vlhkosť prestupuje do nižších podlaží, kde vytvára ďalšie škody a poruchy.

Presakovaním vlhkosti škárami dochádza k poruchám konštrukcie.

Následné vypadávanie dlaždíc.

Riešenie problému

Príprava podkladu a aplikácie

Poklepom zistíme súdržnosť a stabilitu dlažby. Voľné dlaždice znovu pripevníme alebo priestor po vypadnutej dlaždici vyplníme opravnou hmotou.

Aplikujeme prednáter.

Následne vykonáme nanesenie prvej vrstvy weber.akryzol, do ktorých sa vsadia rohové a prestupové bandážne pásky (BE - 14 tesniaci pás).

Vykonáme druhý náter weber.akryzol.

Po zaschnutí weber.akryzolu sa nanesie weber.col flex a nalepíme obklad.

Škárovanie vykonávame po vyzretí obkladu pomocou weber.color.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.