Hydroizolácia kúpeľní, balkónov, terás a striech

Účel zhotovenia hydroizolácie je všade rovnaký. Vždy je cieľom zabránenie prieniku vody a vlhkosti do priestorov alebo do konštrukcii kde je vlhkosť nežiadúca. V prípade sanitárneho prostredia ako sú kúpeľne, práčovne je požiadavka zabrániť prieniku vody do konštrukcie stavby. V takýchto prípadoch je možné použitie hydroizolácii an disperznej báze alebo hydroizolácii na cementovej. Exteriérové priestory ako sú balkóny, terasy a lodžie je taktiež potrebné ošetrovať hydroizoláciami pre zabezpečenie zabránenia prieniku vody do konštrukcii stavieb. Pod dlažby odporúčame použitie hydroizolácii na cementovej báze či už jednozložkové ktoré sa miešajú s vodou alebo dvojzložkové kde sa miešajú zložky obsiahnuté v dodanom balení podľa vopred uvedeného pomeru. Cementové hydroizolácie sú ideálne v kombinácii s cementovými lepidlami na obklady a dlažby. Pre zabezpečenie izolácie striech je možné použitie náterových materiálov na báze polyuretánov. Tieto hydroizolačné hmoty predstavujú dlhotrvajúcu ochranu pred dažďovými zrážkami odolnú voči degradačným účinkom UV žiarenia. 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.