Dekoratívne omietky so vzhľadom tehly, granitu, pieskovca.

Predstavujeme Vám nové dekoratívne omietky so vzhľadom tehly, pieskovcového kameňa a granitu. Hlavnou prednosťou omietky je atraktívna štuktúra, jednoduchý a rýchly postup aplikácie v porovnaní s tradičným obkladom a nízka plošná hmotnosť.

weber_TD323_image_house.JPG

Dekoratívne tenkovrstvé omietky weber TD327weber TD353, weber TD354 sú omietkové zmesi na báze vodnej disperzie akrylovej živice, pripravené na priame použitie. Dekoratívne omietky sú určené na povrchové úpravy kontaktného zatepľovacieho systému weber.therm.

Najdôležitejšie vlastnosti:

  • atraktívna štruktúra
  • vysoká trvácnosť
  • vysoká elesticita
  • nízka povrchová nasiakavosť
  • veľmi dobrá priľnavosť k podkladovému povrchu
  • jednoduchá aplikácia
Viac informácií nájdete v časti dekoratívne omietky.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.