Saint-Gobain opäť medzi TOP 100 inovatívnymi spoločnosťami sveta

Saint-Gobain innovations

Už ôsmy rok v rade bola Skupina Saint-Gobain zaradená medzi sto najviac inovatívnych spoločností a inštitúcií sveta, a to na základe hodnotenia Clarivate Analytics '* "Top 100 Global Innovators".

Aktuálne zverejnené hodnotenie za rok 2018 vychádza zo štyroch parametrov súvisiacich s patentmi:

  • celkový počet patentov,

  • pomer počtu udelených a podaných patentov,

  • celkový rozsah portfólia patentov a

  • dopad patentov meraný počtom ich využitie v praxi.

"Toto potvrdenie kvantity, kvality a vplyvu našich patentov je uznaním špecializovaným centrám Saint-Gobain pre inovácie, výskum a vývoj. Je odmenou za odborné znalosti a odhodlanie našich tímov po celom svete. Ocenenie tiež ilustruje naše odhodlanie neustále prinášať nové a diferencované riešenia zákazníkom; riešenia, ktoré sú odpoveďou na spoločenské otázky pohodlného a komfortného bývania, záväzkom udržateľného a zodpovedného rozvoja, produktivity a výkonu," povedal Pierre-André de Chalendar, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Saint-Gobain.

Výskumom a vývojom sa v spoločnosti Saint-Gobain priamo zaoberá 3 700 zamestnancov, ktorí pôsobia v globálnej sietí ôsmich výskumných centier a v mnohých špecializovaných výskumných a vývojových oddeleniach. Celková investícia do výskumu za rok 2017 predstavovala 446 miliónov EUR. S takmer 900 projektami v oblasti výskumu a vývoja vlastní spoločnosť Saint-Gobain široké portfólio inovácií, ktoré jej umožňuje každoročne predstaviť mnoho nových výrobkov.

Každý zo štyroch produktov, ktoré dnes Skupina ponúka, pred piatimi rokmi ešte neexistoval. Každoročne Skupina Saint-Gobain predstaví približne 400 patentov, čo tiež posilňuje jej pozíciu na trhoch, na ktorých pôsobí.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.