25 rokov zatepľovania na Slovensku. Od začiatku sme pri tom!

Kotvy uložené v zateplení

Budovy sa na Slovensku obnovujú a zatepľujú už 25 rokov. Počas slávnostného popoludnia 8.9.2016 v Bratislave si členovia Združenia pre zatepľovanie budov a spolupracujúcich organizácií pripomenuli najvýznamnejšie míľniky v oblasti zatepľovania na Slovensku.

Systémový prístup k obnove budov sa na Slovensku začal schválením Programu dodatočného zatepľovania a odstraňovania statických nedostatkov dňa 10. septembra 1991. Prvé praktické skúsenosti so zhotovovaním vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) na rôznej báze tepelnej izolácie sa získlali z pilotného projektu. Saint-Gobain Weber bol jedným z nosných dodávateľov tohto pilotného projektu. V priebehu 25 rokov boli ETICS súčasťou zmeny kvality obvodových plášťov budov. Po 25 rokoch zabudovávania ETICS potvrdzujú predpokladanú životnosť. Od obnovy na úrovni úsporných budov v roku 1991 sa v súčasnosti majú splniť požiadavky na obnovu budov na úrovni ultranízkoenergetickej výstavby. Pred 15 rokmi, 10. apríla 2001, sa na procese obnovy budov začalo aktívne podieľať aj Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ). Naše dve divízie Weber a Isover patria medzi zakladajúcich členov Združenia. Cieľom OZ PZP je podporiť zhotovovanie ETICS pri obnove a novej výstavbe budov zabezpečujúce splnenie základných požiadaviek na stavby a smerujúce k dlhodobým ekologickým, ekonomickým a energetickým efektom, zvyšovanie informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o prínosoch a podmienkach uplatňovania tepelnoizolačných systémov v prospech konečného spotrebiteľa a jeho komfortu bývania. Osláv výročia sa zúčastnilo viac ako 100 hostí z radov výrobcov systémov a komponentov ETICS, zhotoviteľov ETICS, množstvo expertov z tejto oblasti ako aj zástupcov profesných komôr inžinierov a architektov. Pri tejto slávnostnej príležitosti si z rúk prof. Z. Sternovej, prezidentky Združenia pre zatepľovanie budov, prevzali ocenenie Ing. M. Greguš, PhD., MBA, generálny riaditeľ divízie Weber a viceprezident Združenia pre zatepľovanie budov, a Ing. K. Jakabovič, generálny riaditeľ divízie Isover. Udelené ocenenie odzrkadľuje dlhodobo vysoký štandard dodržiavania podmienok kvality výroby a realizácií kontaktných zatepľovacích systémov ako aj podporu využívania zatepľovacích systémov v praxi.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.