Betónové potery špeciálne

Potery značky weber majú široké použitie ako mnohostranne použiteľný betón, použiteľný výhradne v interiéri alebo v exteriéri. Rozdeľujeme ich na dve základné skupiny, a to potery na báze cementu a potery na báze anhydritu.

Cementové potery ďalej delíme na štandardné, rýchlotuhnúce a spádové. V prípade rýchlotuhnúcich poterov je doba pochôdznosti poteru rapídne urýchlená. Výhoda spádových cementových poterov spočíva v možnosti zhotovenia naklonenej roviny za účelom dosiahnutia kvalitného odvodu vody z povrchu podlahy.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.