antigraffiti náter KTX 07

KTX_07_-_M1__M5_01.JPG

Bezfarebný náter na báze syntetických organosilikónových polymérov určený pre ochranu povrchov pred grafitmi. Vďaka silnému „proti-priliehavému“ účinku je ťažké, alebo až nemožné prilepiť i plagát, samolepky a lepiace pásky.

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

  • Grafity sa z povrchu ošetreným prostriedkom KTX 07 odstraňujú iba pomocou vody!

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Dôležité

  • Pred nanesením ochranného náteru – rozpúšťadlová fasádna farba musí schnúť minimálne 8 dní, fasádna farba rozpustená vo vode aspoň 3 dni, farbené omietky 3 týždne.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Technické parametre

Farba: bezfarebný - šedý
Hustota: 0,88 g/cm3 pri 20°C
pH: 7
Celkový podiel sušiny vo výrobku: 45-55%
Doba schnutia: 6 – 7 hodín pri 20°C
Obsah VOT: 470 g/l

Ochrana proti grafitom:

- úplná polymerácia a vytvrdnutie

už po prvých 7 hodinách

po 4 dňoch

Cenníková cena bez DPH:

1l: 46,447 €*

5l: 48,332 €*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s KTX 07?

KTX 07 môže byť použitý na hladké, ale aj porézne povrchy stavebných materiálov ako sú tehly, betón, prírodné kamene, omietky, väčšina farebných náterov, prefarbené omietky. Lesklá varianta ukazuje nižšiu priliehavosť na hladkých povrchoch – pri aplikácií na týchto podkladoch použite Primer PX 07. Použitie PX 07 odporúčame i na nasiakavých materiáloch - znižuje nasiakavosť podkladu a predchádza alebo minimalizuje vznik „mokrého“ efektu. Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený prachu a nečistôt. Nové podklady musia byť suché a vyzreté. Zbytky čistiacich prostriedkov môžu mať vplyv na priliehavosť KTX 07 a jeho deklarované vlastnosti, preto musí byť z povrchu úplne odstránený. Miesta, ktoré nemajú byť ošetrené náterom, chráňte vhodným zakrytím. Aplikačná teplota podkladu je u KTX 07 v rozmedzí +5° až +30 °C. Dôležité: pred nanesením ochranného náteru – rozpúšťadlová fasádna farba musí schnúť minimálne 8 dní, fasádna farba rozpustená vo vode aspoň 3 dni, prefarbené omietky 3 týždne.

Upozornenie

Dodatočné pridávanie vody, plniva a prísad nie je povolené. Pri doobjednávaní farebných omietok je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. Rôzne výrobné šarže nepoužívať v ucelenej ploche. Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.