Ako opraviť poškodený zatepľovací systém

Oprava mechanického poškodenia

V miestach s mechanickým poškodením je zvyčajne nutné vyrezať poškodenú časť zatepľovacieho systému vrátane tepelného izolantu až na podklad a v okolitej oblasti min. 10 cm od vyrezaného miesta starostlivo odstrániť povrchové súvrstvie až na výstužnú vrstvu s armovacou tkaninou. Na pripravený podklad vlepiť izolačný materiál rovnakého druhu, po vytvrdnutí lepiacej hmoty vyplníme škáry široké viac ako 2 mm podľa technologických pravidiel a podľa potreby prebrúsime.
Na takto zarovnaný podklad aplikujeme výstužnú vrstvu s armovacou tkaninou s presahom armovacej tkaniny min. 10 cm cez obvod výrezu. Na suchý a vyzretý podklad aplikujeme penetráciu pod tenkovrstvové omietky a po technologickej prestávke urobíme doplnenie konečnej povrchovej úpravy.
Zvýšenú pozornosť treba venovať dodržaniu roviny novej výstužnej vrstvy a konečnej povrchovej úpravy kvôli zjednoteniu vzhľadu pôvodnej a opravovanej fasádnej plochy.
Pri takto opravovaných miestach nie je možné dosiahnuť úplnú zhodu (štruktúra, farebný odtieň) s pôvodným povrchom ETICS.

Vhodný spôsob opravy odporúčame vždy navrhnúť na základe odborného posúdenia aktuálneho stavu ETICS!

 

Oprava poškodenej fasády má niekoľko krokov:

 

Poškodená fasáda

Krok 1. V miestach s mechanickým poškodením je zvyčajne nutné vyrezať poškodenú časť zatepľovacieho systému vrátane tepelného izolantu až na podklad.

Krok 2. V okolitej oblasti min. 5 cm od obvodu vyrezaného miesta starostlivo odstrániť povrchové súvrstvie až na izolant.

Krok 3. Na pripravený podklad vlepiť izolačný materiál rovnakej hrúbky a druhu ako je použití v ETICS. Po vytvrdnutí lepiacej hmoty  vyplníme škáry široké viac ako 4 mm PUR penou a podľa potreby prebrúsime.

Krok 4. Na takto zarovnaný podklad aplikujeme výstužnú vrstvu s armovacou tkaninou.

Min. hrúbka výstužnej vrstvy je 3 mm.

Krok 5.  Na suchý a vyzretý podklad aplikujeme penetráciu pod tenkovrstvové omietky a po technologickej prestávke 24 hod. urobíme doplnenie konečnej povrchovej úpravy tenkovrstvovou omietkou.

POZOR:

Zvýšenú pozornosť treba venovať dodržaniu roviny novej výstužnej vrstvy a konečnej povrchovej úpravy kvôli zjednoteniu vzhľadu pôvodnej a opravovanej fasádnej plochy.

Pri takto opravovaných miestach nie je možné dosiahnuť úplnú zhodu (štruktúra, farebný odtieň) s pôvodným povrchom ETICS.

 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.