Ako odstrániť plesne zo stien?

Vzhľadom na to, že plesne sa šíria aj vzduchom, je bezpodmienečne nutné ich odstraňovať vždy mokrou cestou.


Ako na to?

Pred začatím prác odporúčame podlahu v miestnosti zalepiť zakrývacou fóliou.

Cz.Weber

Po namočení múru pleseň odstránime pomocou škrabky.

Cz.Weber

Fóliu aj so zoškrabanou omietkou ihneď zabalíme a zlikvidujeme. Predídeme tým ďalšiemu šíreniu plesní.

Aplikácia

Cz.Weber

Zakryjeme podlahu celej miestnosti zakrývacou fóliou.

Cz.Weber

Teraz umyjeme stenu vodou so saponátom alebo mazľavým mydlom. 6 - 24 hodín necháme múr vyschnúť.

Cz.Weber

Následne aplikujeme špeciálny prípravok odstraňovač rias, machov a lišajníkov V003, alebo priamo disperzný náter s protiplesňovou úpravou.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.