Ako odstrániť pleseň zo steny?

Vzhľadom na to, že plesne sa šíria aj vzduchom, je bezpodmienečne nevyhnutné ich odstraňovať vždy mokrou cestou! Ak problém neriešite, pleseň sa rozrastá.

Najčastejšie problémy a chyby, ktorým môžete čeliť

Problém

Vzhľadom na to, že plesne sa šíria aj vzduchom, je bezpodmienečne nevyhnutné ich odstraňovať vždy mokrou cestou!

Ak problém neriešite, pleseň sa rozrastá.

Pleseň má aj negatívne zdravotné následky.

Riešenie problému

Príprava

Pred začatím prác odporúčame podlahu v miestnosti zalepiť zakrývacou fóliou.

Po namočení steny pleseň odstránime pomocou škrabky.

Fóliu aj so zoškrabanou omietkou hneď zabalíme a zlikvidujeme. Predídeme tým ďalšiemu šíreniu plesní.

Aplikácia

Zakryjeme podlahu celej miestnosti zakrývacou fóliou.

Stenu rozmočíme vodou so saponátom alebo mazľavým mydlom. Potom necháme stenu 6 - 24 hodín vyschnúť.

Následne aplikujeme špeciálny prípravok – odstraňovač alebo priamo disperzný náter s protiplesňovou úpravou.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.